คอร์สเรียนส่วนตัวที่ถูกออกแบบมาจากการมองนักเรียนเป็นศูนย์กลาง ซึ่งมีความยืดหยุ่นปรับรูปแบบได้ตามความต้องการ
ระบบ Aurum สาขา ศรีนครินทร์ วันนี้สามารถจองเข้าเรียนได้ แล้วทุกวิชาaurum tree