คอร์สเรียนส่วนตัวที่ถูกออกแบบมาจากการมองนักเรียนเป็นศูนย์กลาง ซึ่งมีความยืดหยุ่นปรับรูปแบบได้ตามความต้องการ


ห้ามนำเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดเข้าห้อง Aurum กรุณาฝากไว้ที่เคาน์เตอร์ ก่อนเข้าห้องเรียนaurum tree